De huizenreeks die Speeltuin Lutterade omsluit, werden in de jaren ’50 gebouwd. Rond 1960 werd gestart, op het terrein waar nu de speeltuin ligt, met de realisering van een school, genoemd  de VGLO. 

Voor de invoering van de Mammoetwet rond 1970 verloor deze school haar functie. Daarna werd het gebouw enkele jaren gebruikt als dependance. Echter op den duur werd dit te duur. Het gevolg was dat de school leeg kwam te staan.

Het gebouw in verval en op het terrein werd illegaal rommel gestort. 

In 1993/1994 werd buurtvereniging Station Lutterade opgericht. Na een aantal jaren van voorbereiding en de politiek bewerken, werd in 2000 gestart met de realisering van de speeltuin. Door omstandigheden nam het aantal bestuursleden af.

Toen hebben een aantal omwonenden van gedachten gewisseld  om in samenwerking met de Gemeente Sittard-Geleen de activiteiten in de speeltuin weer te gaan activeren. Na een aantal vergaderingen werd besloten om in oktober 2004 Stichting Speeltuin Lutterade op te richten. Zodat er weer een bestuur en vrijwilligers waren om de speeltuin meer body te geven.

Gedurende het jaar 2005 werd begonnen met het organiseren van activiteiten voor de jeugd. Hetgeen zowel door de jeugd als door hun ouders positief werd ontvangen.

In 2005 werd een enquête gehouden. Het doel was om helder te krijgen waar de speeltuinbezoekers behoefte aan hadden.

Zo kwam naar voren dat er dringend behoefte was aan sanitaire voorzieningen; en dat er een gebouw moest komen. Deze behoefte werd besproken met de gemeente. De gemeente was bereid medewerking te verlenen aan het realiseren van een gebouw. Medio 2009 is het gebouw gerealiseerd en worden er regelmatig activiteiten gehouden.