Maandag 11 november is er weer de “ST.MAARTEN”lampionnentocht.
Om18.30 starten we vanaf speeltuin Lutterade en trekken we via De Ariensstraat,Dr.Schaepmanstraat en dan door de Thorbeckestraat weer terug naar de speeltuin. De activiteit is bedoeld voor kinderen tot 10 jaar en is gratis . Vooraf worden er groepjes gevormd, De kleintjes mogen dan als eersten vertrekken waarna de andere groepjes met kleine tussenpozen van elkaar vertrekken Natuurlijk zijn(groot) ouders ook welkom om hun kroost te begeleiden. Nadat het laatste groepje ook weer terug is gekomen is er nog een gezellig samenzijn onder het genot van een warm of koud drankje. De bewoners langs deze route vragen wij vriendelijk om d.m.v een lichtkring de tuin of voor het raam duidelijk te maken waar de zingende kinderen welkom zijn en een lekkernij in ontvangst mogen nemen. Wij hopen op uw medewerking en voor de kindjes een warm onthaal om zo een mooie oude traditie in ere te houden!

Speeltuin Lutterade wordt opnieuw ingericht

Na een ruim een jaar voorbereiding is de herinrichting van Speeltuin Lutterade van start gegaan. Voor alle overjarige speeltoestellen die aan vervanging toe zijn, worden nieuwe toestellen geplaatst. De speeltuin is daarom op dit moment in verband met alle werkzaamheden even gesloten. Zodra de speeltuin speelklaar is, wordt hij weer geopend. Zie voor meer informatie https://speeltuin-lutterade.nl of de Facebookpagina Speeltuin Lutterade.

De officiële heropening is op zondag 8 september om 14:00 uur met een groots openingsfeest. Meer informatie hierover volgt.

De huidige speeltuin is in 2002 in gebruik genomen. Dit betekent dat de huidige toestellen 18 jaar intensief zijn gebruikt en voor het merendeel niet meer door de jaarlijkse keuring komen. Samen met de vrijwilligers, de kinderen en gemeente Sittard-Geleen is Stichting Speeltuin Lutterade vorig jaar begonnen met het bedenken van een nieuw plan voor de speeltuin. Het moest vooral een mooie uitdagende speeltuin worden die er zeker weer zo’n 15 jaar tegen kan. Het werd inderdaad een mooi plan, echter met een prijskaartje van maar liefst € 75.000,00. Een enorm bedrag dat de vrijwilligers uiteindelijk bij elkaar hebben weten te krijgen mede dankzij de financiële steun van een groot aantal fondsen, gemeente Sittard-Geleen, sponsors en enkele financiële acties. We hebben een financiële bijdrage mogen ontvangen van Stichting VSBfonds, Kansfonds, Sint Clemens Stichting, Rabobank Coöperatiefonds, Stichting Fonds voor Sociale Instellingen (FSI), Jantje Beton, Stichting Boschuysen, Stichting Baeten Geven Fonds. Gelukkig is er ook positief gereageerd op ons sponsorplan en zijn er diverse giften binnen gekomen onder andere van Kiwanis Geleen, Rotary Club Geleen en een aantal Geleense ondernemers. Al deze sponsors staan genoemd op het sponsorbord in de speeltuin en op onze website.

Samen met al onze vrijwilligers en met ondersteuning van gemeente Sittard-Geleen zorgen wij ervoor dat onze speeltuin altijd goed verzorgd is en iedere dag is geopend, zodat de kinderen er het hele jaar door naar hartenlust kunnen spelen. Daarnaast is het een welkome ontmoetingsplek voor andere buurtbewoners en vinden er regelmatig activiteiten plaats voor jong en oud.

De gemeente heeft een deel van de totale kosten van deze herinrichting voor haar rekening genomen. Tijdens de looptijd van het project hebben we daar, waar nodig, ondersteuning kunnen vragen aan Henk Claessen Advies & Training. Daarnaast ontvangen wij een jaarlijkse subsidie voor de exploitatie van de speeltuin en het organiseren van activiteiten.

De speeltuin kan alleen maar draaien met een enthousiast vrijwilligersteam. Vrijwilligers zijn nodig voor het dagelijks openen en sluiten en het netjes in orde houden van de speeltuin. Maar ook voor onderhoudswerkzaamheden en het organiseren van activiteiten. Daarvoor zoekt het huidige team versterking van nieuwe vrijwilligerscollega’s. Alle hulp is welkom. Bijvoorbeeld om enkele keren per jaar onderhoudswerk te doen of voor het (mee) organiseren en/of uitvoeren van leuke activiteiten. Neem voor meer informatie contact op met Jo Ypeij, telefoonnummer 06-10761180 of Marij Wierikx telefoonnummer 046-4754956.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.